Edukace, Inspirace

Koronavirus a jeho dopady

Covid - 19 a jeho dopady na ekologii

Byla nebyla jedna planeta, která už měla dost všech lidí, co jí ničily. A tak si řekla, že se jich zbaví..... Připomíná Vám to něco?

Určitě se nyní necítíte jako v pohádce, ale každý příběh má nějaké pokračování a snad bude tento mít Happy End. I když spousta lidí nyní bojuje s nemocí nebo restrikcemi, které spolu s ní byly zavedeny, jistě to nejsou jediné výzvy, které nás v příštích letech čekají.

Ekonomická recese a klimatické změny jsou také problémy dnešní doby.

Koronavirus však přináší i pozitivní změny.

Vyčistil se vzdušný prostor

Utlumení či zastavení výroby a prudký pokles všech druhů dopravy v posledních týdnech skutečně způsobily nebývalý pokles emisí. Podle analýzy francouzské konzultační firmy poklesl absolutní objem znečišťujících látek v denním srovnání v Evropské unii jako celku o stěží uvěřitelných 58 procent. Toxické oxidy dusíku, jejichž hlavním zdrojem jsou spalovací motory, se dostaly na nikdy nevídanou úroveň. A letecký provoz ve světě poklesl na třetinu.

Pokles emisí nad Itálií

Nedojíždíme do práce

Lidé se naučili lépe používat výpočetní techniku a pracovat z domova. Pokud si alespoň z části ponecháme HOME OFFICE, vyřešíme tím dopravní zácpy, snížíme emise a snad i stres, který nám dojíždění a zdlouhavé popojíždění v dopravě přináší.

práce z domova

Vytáhněme kola!

Regulace automobilové dopravy je téma, o kterém většina městského obyvatelstva nechce ani slyšet. Je proto pochopitelné, že o něm mlčí také politici. Belgická města ale díky chytrým opatřením sklízí úspěch nejen u životního prostředí ale i u místních obyvatel. Jak prosadit plán rychle a efektivně, ukazujeme na příkladu čtvrtmilionového Gentu, který svým přístupem inspiruje stále větší města.

Začátkem roku zveřejnil britský Birmingham plány, které mají přesvědčit zdejší obyvatele, aby při pohybu městem využívali udržitelnější způsoby dopravy. Centrum města má být rozděleno do několika zón, mezi kterými už nebude možné projíždět osobními automobily. Díky nižšímu počtu aut tak může být Birmingham v navazujících opatřeních vstřícnější nejen k chodcům a cyklistům – ale i obyvatelům obecně, kteří si užijí atraktivnější veřejný prostor. Zároveň se očekává i celkové zvýšení bezpečnosti a rychlejší a spolehlivější cestování veřejnou dopravou. Plynulejší provoz nakonec ulehčí cestování i samotným řidičům, kteří autem jet opravdu potřebují.

do práce na kole

Stalo by se všechno toto nebýt pandemie?

Lidstvo ví o dopadech své činnosti již několik desítek let a přesto se situace stále zhoršovala. Snad nám tedy tato nemoc přinese své ponaučení a možnost na nový restart. Nechme staré zvyky minulosti a pojďme nastartovat ekonomiku způsobem příznivějším k životnímu prostředí.

Nemocný člověk přemýšlí o důvodech své nemoci a tom, co v životě změní, aby jí příště předešel. Jak bychom tedy mohli změnit své chování, aby byla zdravější celá planeta? Je to náš jediný domov, zdroj obživy, místo k odpočinku, vzdělávání, setkávání. Pojďme „vyhodit“ staré a nepotřebné zvyky, dejme si dietu od drancování přírodních zdrojů a nastartujme nový životní styl.

Kam bychom se měli posunout?

Ekonomika je o výměně přínosů. Přínos nám mohou poskytnout i recyklované materiály, produkty, služby. Cirkulární ekonomika popisuje nový směr, kterým bychom se měli vydat. Obchod by měl být výhodný nejen pro obě strany, ale i pro tu třetí, naši Zemi.

Pěstujme BIO, snižme spotřebu masa, přejděme na obnovitelné zdroje energie, choďme více pěšky a jezděme bezmotorově, snažme se nakupovat bezobalově a vyčistěme naše řeky, pole, lesy a moře.

Tento způsob života je neudržitelný, začněme znovu a lépe!