EDUKACE/EDUCATION, MEZINÁRODNÍ ZPRÁVY

Stav Klimatické nouze

Co to je klimatická nouze a proč se o ní mluví?

Právě se nacházíme ve stavu klimatické nouze, na podzim v roce 2018 vydala široká skupina vědců poslední zprávu (IPCC 2018), podle které nám na odvrácení fatálního scénáře zbývá cca 8 let. Na stránkách Ministerstva Životního prostředí najdete oficiální zprávu IPCC 2014 (Interngovernmental Panel for Climate Change), která je ke stažení v českém jazyce.

https://www.mzp.cz/cz/mezivladni_panel_pro_zmenu_klimatu

Tato zpráva byla prezentována na zasedání OSN a je zásadní pro rozhodování při zavádění politických opatření jednotlivých vlád. V roce 2015 podepsalo 195 států (včetně Číny, USA a Indie) tzv. Pařížskou dohodu, ve které se zavázali udržet svými politickými opatřeními oteplení do 2°C.

Pokud Vás hned napadne otázka, zda je taková zpráva ještě aktuální, když je přeci pět let stará, ráda bych Vás upozornila na fakt, že od toho roku světové emise neustále stoupají a rok 2018 by rekordní. Plnění závazků z Pařížské dohody je třeba tedy vyžadovat důrazněji a nyní jde tedy opravdu o každý rok.

Kolik emisí produkujeme?
https://www.co2.earth/global-co2-emissions

Kolik emisí produkujeme?

Co nám hrozí?

Kolaps ekosystémů, nedostatek jídla, nedostatek pitné vody a také veliká migrace obyvatel z chudších zemí stěhujících se kvůli nesnesitelným podmínkám k životu

Obrovským otazníkem a strašákem všech jsou rozmrzající půdy permafrostu, tedy trvale zmrzlé půdy, která ukrývá gigantické množství metanu. Tento plyn je až 28x silnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. V posledních letech začala tato půda, o které si lidé mysleli, že NIKDY nerozmrzne, tát. Předpovědi jsou dokonce takové, že pokud nezastavíme oteplení NYNÍ, po překročení určitého bodu, již nebude návratu a podmínky k životu a celý ekosystém se stane neslučitelným s lidskou existencí.

Pro více informací o konkrétních změnách v užívání půdy a dopadech klimatu, doporučuji dokument
Domov aneb kam směřuje naše cesta.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10320492094-domov-aneb-kam-smeruje-nase-cesta/211382549700001/

Velká Británie, Irsko, Vancouver (Kanada), Los Angeles a dalších celkem 1,174 právních okrsků, a u nás již Praha 7 a Praha 6 vyhlásili stav KLIMATICKÉ NOUZE. Tento pojem, který nahradil slovní spojení „klimatická změna“, by měl lépe vystihovat naléhavost situace. Na webových stránkách bbcearth.com, a dalších zahraničních médiích se dozvíte celou řadu informací, které se k nám dostávají postupně a dohledají si je vlastně jen Ti, kteří o tomto problému již povědomí mají.

Země, nebo jejich části, které vyhlásily stav klimatické nouze